001package org.hl7.fhir.r5.renderers.utils;
002
003import java.io.IOException;
004import java.io.UnsupportedEncodingException;
005import java.util.ArrayList;
006import java.util.List;
007
008import org.hl7.fhir.exceptions.FHIRException;
009import org.hl7.fhir.exceptions.FHIRFormatError;
010import org.hl7.fhir.r5.formats.FormatUtilities;
011import org.hl7.fhir.r5.model.Base;
012import org.hl7.fhir.r5.model.ElementDefinition;
013import org.hl7.fhir.r5.model.Property;
014import org.hl7.fhir.r5.model.Resource;
015import org.hl7.fhir.r5.model.Narrative.NarrativeStatus;
016import org.hl7.fhir.r5.model.StructureDefinition;
017import org.hl7.fhir.r5.model.StructureDefinition.StructureDefinitionKind;
018import org.hl7.fhir.r5.renderers.ResourceRenderer;
019import org.hl7.fhir.r5.renderers.utils.BaseWrappers.BaseWrapper;
020import org.hl7.fhir.r5.renderers.utils.BaseWrappers.PropertyWrapper;
021import org.hl7.fhir.r5.renderers.utils.BaseWrappers.RendererWrapperImpl;
022import org.hl7.fhir.r5.renderers.utils.BaseWrappers.ResourceWrapper;
023import org.hl7.fhir.r5.renderers.utils.BaseWrappers.WrapperBaseImpl;
024import org.hl7.fhir.utilities.Utilities;
025import org.hl7.fhir.utilities.xhtml.XhtmlComposer;
026import org.hl7.fhir.utilities.xhtml.XhtmlNode;
027import org.hl7.fhir.utilities.xhtml.XhtmlParser;
028import org.hl7.fhir.utilities.xml.XMLUtil;
029import org.hl7.fhir.utilities.xml.XmlGenerator;
030import org.w3c.dom.Element;
031import org.w3c.dom.Node;
032
033public class DOMWrappers {
034
035
036 public static class BaseWrapperElement extends WrapperBaseImpl implements BaseWrapper {
037  private Element element;
038  private String type;
039  private StructureDefinition structure;
040  private ElementDefinition definition;
041  private List<ElementDefinition> children;
042  private List<PropertyWrapper> list;
043
044  public BaseWrapperElement(RenderingContext context, Element element, String type, StructureDefinition structure, ElementDefinition definition) {
045   super(context);
046   this.element = element;
047   this.type = type;
048   this.structure = structure;
049   this.definition = definition;
050  }
051
052  @Override
053  public Base getBase() throws UnsupportedEncodingException, IOException, FHIRException {
054   if (Utilities.noString(type) || type.equals("Resource") || type.equals("BackboneElement") || type.equals("Element"))
055    return null;
056
057   String xml;
058   try {
059    xml = new XmlGenerator().generate(element);
060   } catch (org.hl7.fhir.exceptions.FHIRException e) {
061    throw new FHIRException(e.getMessage(), e);
062   }
063   Node n = element.getPreviousSibling();
064   Base ret = context.getParser().parseType(xml, type);
065   while (n != null && (n.getNodeType() == Node.COMMENT_NODE || n.getNodeType() == Node.TEXT_NODE)) {
066    if (n.getNodeType() == Node.COMMENT_NODE) {
067     ret.getFormatCommentsPre().add(0, n.getTextContent());
068    }
069    n = n.getPreviousSibling();
070   }
071   return ret;
072  }
073
074  @Override
075  public List<PropertyWrapper> children() {
076   if (list == null) {
077    children = context.getProfileUtilities().getChildList(structure, definition);
078    if (children.isEmpty() && type != null) {
079     StructureDefinition sdt = context.getWorker().fetchTypeDefinition(type);
080     children = context.getProfileUtilities().getChildList(sdt, sdt.getSnapshot().getElementFirstRep());     
081    }
082    list = new ArrayList<PropertyWrapper>();
083    for (ElementDefinition child : children) {
084     List<Element> elements = new ArrayList<Element>();
085     XMLUtil.getNamedChildrenWithWildcard(element, tail(child.getPath()), elements);
086     list.add(new PropertyWrapperElement(context, structure, child, elements));
087    }
088   }
089   return list;
090  }
091
092  @Override
093  public PropertyWrapper getChildByName(String name) {
094   for (PropertyWrapper p : children())
095    if (p.getName().equals(name))
096     return p;
097   return null;
098  }
099
100  @Override
101  public String fhirType() {
102   return type;
103  }
104
105  @Override
106  public ResourceWrapper getResource() throws UnsupportedEncodingException, IOException, FHIRException {
107   Element r = XMLUtil.getFirstChild(element);
108   StructureDefinition sd = getContext().getContext().fetchTypeDefinition(r.getLocalName());
109   if (sd == null) {
110    throw new FHIRException("Unable to find definition for type "+type+" @ "+definition.getPath());
111   }
112   if (sd.getKind() != StructureDefinitionKind.RESOURCE) {
113    throw new FHIRException("Definition for type "+type+" is not for a resource @ "+definition.getPath());
114   }
115   return new ResourceWrapperElement(context, r, sd);
116  }
117
118 }
119
120 public static class PropertyWrapperElement extends RendererWrapperImpl implements PropertyWrapper {
121
122  private StructureDefinition structure;
123  private ElementDefinition definition;
124  private List<Element> values;
125  private List<BaseWrapper> list;
126
127  public PropertyWrapperElement(RenderingContext context, StructureDefinition structure, ElementDefinition definition, List<Element> values) {
128   super(context);
129   this.structure = structure;
130   this.definition = definition;
131   this.values = values;
132  }
133
134  @Override
135  public String getName() {
136   return tail(definition.getPath());
137  }
138
139  @Override
140  public boolean hasValues() {
141   return values.size() > 0;
142  }
143
144  @Override
145  public List<BaseWrapper> getValues() {
146   if (list == null) {
147    list = new ArrayList<BaseWrapper>();
148    for (Element e : values)
149     list.add(new BaseWrapperElement(context, e, determineType(e), structure, definition));
150   }
151   return list;
152  }
153  private String determineType(Element e) {
154   if (definition.getType().isEmpty())
155    return null;
156   if (definition.getType().size() == 1) {
157    if (definition.getType().get(0).getWorkingCode().equals("Element") || definition.getType().get(0).getWorkingCode().equals("BackboneElement"))
158     return null;
159    return definition.getType().get(0).getWorkingCode();
160   }
161   String t = e.getNodeName().substring(tail(definition.getPath()).length()-3);
162
163   if (isPrimitive(Utilities.uncapitalize(t)))
164    return Utilities.uncapitalize(t);
165   else
166    return t;
167  }
168
169  private boolean isPrimitive(String code) {
170   StructureDefinition sd = context.getWorker().fetchTypeDefinition(code);
171   return sd != null && sd.getKind() == StructureDefinitionKind.PRIMITIVETYPE;
172  }
173
174  @Override
175  public String getTypeCode() {
176   if (definition == null || definition.getType().size() != 1) {
177    if (values.size() != 1) {
178     throw new Error("not handled");
179    }
180    String tn = values.get(0).getLocalName().substring(tail(definition.getPath()).replace("[x]", "").length());
181    if (isPrimitive(Utilities.uncapitalize(tn))) {
182     return Utilities.uncapitalize(tn);
183    } else {
184     return tn;
185    }
186   }
187   return definition.getType().get(0).getWorkingCode();
188  }
189
190  @Override
191  public String getDefinition() {
192   if (definition == null)
193    throw new Error("not handled");
194   return definition.getDefinition();
195  }
196
197  @Override
198  public int getMinCardinality() {
199   if (definition == null)
200    throw new Error("not handled");
201   return definition.getMin();
202  }
203
204  @Override
205  public int getMaxCardinality() {
206   if (definition == null)
207    throw new Error("not handled");
208   return definition.getMax().equals("*") ? Integer.MAX_VALUE : Integer.parseInt(definition.getMax());
209  }
210
211  @Override
212  public StructureDefinition getStructure() {
213   return structure;
214  }
215
216  @Override
217  public BaseWrapper value() {
218   if (getValues().size() != 1)
219    throw new Error("Access single value, but value count is "+getValues().size());
220   return getValues().get(0);
221  }
222
223  @Override
224  public ResourceWrapper getAsResource() {
225   throw new Error("Not implemented yet");
226  }
227
228  @Override
229  public String fhirType() {
230   return getTypeCode();
231  }
232
233  @Override
234  public ElementDefinition getElementDefinition() {
235   return definition;
236  }
237
238 }
239
240 public static class ResourceWrapperElement extends WrapperBaseImpl implements ResourceWrapper {
241
242  private Element wrapped;
243  private StructureDefinition definition;
244  private List<ResourceWrapper> list;
245  private List<PropertyWrapper> list2;
246
247  public ResourceWrapperElement(RenderingContext context, Element wrapped, StructureDefinition definition) {
248   super(context);
249   this.wrapped = wrapped;
250   this.definition = definition;
251  }
252
253  @Override
254  public List<ResourceWrapper> getContained() {
255   if (list == null) {
256    List<Element> children = new ArrayList<Element>();
257    XMLUtil.getNamedChildren(wrapped, "contained", children);
258    list = new ArrayList<ResourceWrapper>();
259    for (Element e : children) {
260     Element c = XMLUtil.getFirstChild(e);
261     list.add(new ResourceWrapperElement(context, c, context.getWorker().fetchTypeDefinition(c.getNodeName())));
262    }
263   }
264   return list;
265  }
266
267  @Override
268  public String getId() {
269   return XMLUtil.getNamedChildValue(wrapped, "id");
270  }
271
272  @Override
273  public XhtmlNode getNarrative() throws FHIRFormatError, IOException, FHIRException {
274   Element txt = XMLUtil.getNamedChild(wrapped, "text");
275   if (txt == null)
276    return null;
277   Element div = XMLUtil.getNamedChild(txt, "div");
278   if (div == null)
279    return null;
280   try {
281    return new XhtmlParser().parse(new XmlGenerator().generate(div), "div");
282   } catch (org.hl7.fhir.exceptions.FHIRFormatError e) {
283    throw new FHIRFormatError(e.getMessage(), e);
284   } catch (org.hl7.fhir.exceptions.FHIRException e) {
285    throw new FHIRException(e.getMessage(), e);
286   }
287  }
288
289  @Override
290  public String getName() {
291   return wrapped.getNodeName();
292  }
293
294  @Override
295  public String getNameFromResource() {
296   Element e = XMLUtil.getNamedChild(wrapped, "name");
297   if (e != null) {
298    if (e.hasAttribute("value")) {
299     return e.getAttribute("value");
300    }
301    if (XMLUtil.hasNamedChild(e, "text")) {
302     return XMLUtil.getNamedChildValue(e, "text");
303    }
304    if (XMLUtil.hasNamedChild(e, "family") || XMLUtil.hasNamedChild(e, "given")) {
305     Element family = XMLUtil.getNamedChild(e, "family");
306     Element given = XMLUtil.getNamedChild(e, "given");
307     String s = given != null && given.hasAttribute("value") ? given.getAttribute("value") : "";
308     if (family != null && family.hasAttribute("value"))
309      s = s + " " + family.getAttribute("value").toUpperCase();
310     return s;
311    }
312    return null;
313   }
314   return null;
315  }
316
317  @Override
318  public List<PropertyWrapper> children() {
319   if (list2 == null) {
320    List<ElementDefinition> children = context.getProfileUtilities().getChildList(definition, definition.getSnapshot().getElement().get(0));
321    list2 = new ArrayList<PropertyWrapper>();
322    for (ElementDefinition child : children) {
323     List<Element> elements = new ArrayList<Element>();
324     XMLUtil.getNamedChildrenWithWildcard(wrapped, tail(child.getPath()), elements);
325     list2.add(new PropertyWrapperElement(context, definition, child, elements));
326    }
327   }
328   return list2;
329  }
330
331
332
333  @Override
334  public void describe(XhtmlNode x) {
335   throw new Error("Not done yet");   
336  }
337
338  @Override
339  public void injectNarrative(ResourceRenderer renderer, XhtmlNode x, NarrativeStatus status) {
340   if (!x.hasAttribute("xmlns"))
341    x.setAttribute("xmlns", "http://www.w3.org/1999/xhtml");
342   Element le = XMLUtil.getNamedChild(wrapped, "language");
343   String l = le == null ? null : le.getAttribute("value");
344   if (!Utilities.noString(l)) {
345    // use both - see https://www.w3.org/TR/i18n-html-tech-lang/#langvalues
346    x.setAttribute("lang", l);
347    x.setAttribute("xml:lang", l);
348   }
349   Element txt = XMLUtil.getNamedChild(wrapped, "text");
350   if (txt == null) {
351    txt = wrapped.getOwnerDocument().createElementNS(FormatUtilities.FHIR_NS, "text");
352    Element n = XMLUtil.getFirstChild(wrapped);
353    while (n != null && (n.getNodeName().equals("id") || n.getNodeName().equals("meta") || n.getNodeName().equals("implicitRules") || n.getNodeName().equals("language")))
354     n = XMLUtil.getNextSibling(n);
355    if (n == null)
356     wrapped.appendChild(txt);
357    else
358     wrapped.insertBefore(txt, n);
359   }
360   Element st = XMLUtil.getNamedChild(txt, "status");
361   if (st == null) {
362    st = wrapped.getOwnerDocument().createElementNS(FormatUtilities.FHIR_NS, "status");
363    Element n = XMLUtil.getFirstChild(txt);
364    if (n == null)
365     txt.appendChild(st);
366    else
367     txt.insertBefore(st, n);
368   }
369   st.setAttribute("value", status.toCode());
370   Element div = XMLUtil.getNamedChild(txt, "div");
371   if (div == null) {
372    div = wrapped.getOwnerDocument().createElementNS(FormatUtilities.XHTML_NS, "div");
373    div.setAttribute("xmlns", FormatUtilities.XHTML_NS);
374    txt.appendChild(div);
375   }
376   if (div.hasChildNodes())
377    div.appendChild(wrapped.getOwnerDocument().createElementNS(FormatUtilities.XHTML_NS, "hr"));
378   new XhtmlComposer(XhtmlComposer.XML, context.isPretty()).compose(div, x);
379  }
380
381  @Override
382  public BaseWrapper root() {
383   return new BaseWrapperElement(context, wrapped, getName(), definition, definition.getSnapshot().getElementFirstRep());
384  }
385
386  @Override
387  public StructureDefinition getDefinition() {
388   return definition;
389  }
390
391  @Override
392  public Base getBase() {
393   throw new Error("Not Implemented yet");
394  }
395
396  @Override
397  public boolean hasNarrative() {
398   StructureDefinition sd = definition;
399   while (sd != null) {
400    if ("DomainResource".equals(sd.getType())) {
401     return true;
402    }
403    sd = context.getWorker().fetchResource(StructureDefinition.class, sd.getBaseDefinition(), sd);
404   }
405   return false;
406  }
407
408  @Override
409  public String fhirType() {
410   return wrapped.getNodeName();
411  }
412  
413  @Override
414  public PropertyWrapper getChildByName(String name) {
415   for (PropertyWrapper p : children())
416    if (p.getName().equals(name))
417     return p;
418   return null;
419  }
420
421  @Override
422  public Resource getResource() {
423   return null;
424  }
425
426
427 }
428
429}